ΔΙΑΙΡΕΤΕΣ - Μ.Κ.Δ.


ΔΙΑΙΡΕΤΕΣ Παίρνουμε τον αριθμό 15.Ο αριθμός 15 διαιρείται ακριβώς με τους αριθμούς 1, 3, 5 και 15.Οι αριθμοί 1, 3, 5, και 15 λέγονται διαιρέτες του αριθμού 15.
.JPG

ΚΟΙΝΟΙ ΔΙΑΙΡΕΤΕΣΠαίρνουμε τους αριθμούς 24, 32 και 40 και βρίσκουμε ποιοι αριθμοί τους διαιρούν ακριβώς,δηλαδή τους διαιρέτες των αριθμών αυτών.
1.JPG
Οι κοινοί διαιρέτες (ΚΔ) είναι οι αριθμοί 2, 4, και 8.
_Διαιρέτης.JPG

ΜΚΔΣτο προηγούμενο παράδειγμα οι κοινοί διαιρέτες των αριθμών 24, 32, και 40 βρήκαμε ότι είναι οι αριθμοί 2, 4 και 8.Ο μεγαλύτερος από τους κοινούς διαιρέτες είναι ο Μέγιστος Κοινός Διαιρέτης (ΜΚΔ) και είναι ο αριθμός 8.
.JPG


Πώς βρίσκουμε το ΜΚΔ δύο ή περισσοτέρων αριθμών
Να βρεθεί ο ΜΚΔ των αριθμών 24, 36, 96 1ος τρόπος 2.JPG
2ος τρόπος 1.JPG


Κάνε κλικ πάνω στις εικόνες για να κάνεις μάθεις & να εξασκηθείς Μάθε για τους διαιρέτες από το skool.gr
.jpg
Διαλέγεις τους αριθμούς που θέλεις να βρεις τους διαιρέτες τους χρησιμοποιώντας τα βελάκια.
Οι διαιρέτες των δύο αριθμών παρουσιάζονται στο κάτω μέρος της οθόνης με καφέ χρώμα.
Σύρε τον κάθε διαιρέτη στον αριθμό που αντιστοιχεί. Αν είναι σωστή η κίνησή σου, ο διαιρέτης
γίνεται πράσινος. Αν όχι, ο διαιρέτης γίνεται κόκκινος και τον μετακινείς αλλού. Στο μέρος όπου
ενώνονται οι δύο κύκλοι (σύνολα) βάζεις τους διαιρέτες που είναι κοινοί και για τους δύο αριθμούς. _02.png