ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑΣ

Για να βρούμε γρήγορα και εύκολα αν ένας ακέραιος αριθμός διαιρείται ακριβώς από έναν άλλο, χρησιμοποιούμε κάποιους κανόνες που τους ονομάζουμε Κριτήρια Διαιρετότητας.
  • με το 2
Ένας ακέραιος διαιρείται ακριβώς με το 2, αν τελειώνει σε 0, 2, 4, 6 ή 8 (δηλαδή ζυγός αριθμός).
  • με το 5
Ένας ακέραιος διαιρείται ακριβώς με το 5, αν τελειώνει σε 0 ή 5.
  • με το 10
Ένας ακέραιος διαιρείται ακριβώς με το 10, αν τελειώνει σε 0.
  • με το 3
Ένας ακέραιος διαιρείται ακριβώς με το 3, αν το μονοψήφιο άθροισμα των φηφίων του είναι 3, 6 ή 9.Π.χ.: ο αριθμός 321 διαιρείται ακριβώς με το 3, γιατί 3+2+1= 6. Ο αριθμός 812 διαιρείται ακριβώς με το 3, γιατί 8+1+2=12 - 1+2=3.
  • με το 6
Ένας ακέραιος διαιρείται ακριβώς με το 6, αν διαιρείται και με το 2 και με το 3.Π.χ.: ο αριθμός 528 διαιρείται ακριβώς με το 6, γιατί διαιρείται και με το 2 (τελειώνει σε 8) και με το 3 (5+2+8=15 - 5+1=6).
  • με το 9
Ένας ακέραιος διαιρείται ακριβώς με το 9, αν το μονοψήφιο άθροισμα των φηφίων του είναι 9.Π.χ.: ο αριθμός 531 διαιρείται ακριβώς με το 9, γιατί 5+3+1= 9.
  • με το 4
Ένας ακέραιος διαιρείται ακριβώς με το 4, αν τα δύο τελευταία ψηφία του διαιρούνται με το 4 (ή αλλιώς είναι πολλαπλάσιο του 4).Π.χ.: ο αριθμός 1.024 διαιρείται ακριβώς με το 4, γιατί το 24 (τα δύο τελευταία του ψηφία) διαιρείται με το 4.
  • με το 25
Ένας ακέραιος διαιρείται ακριβώς με το 25, αν τα δύο τελευταία ψηφία του διαιρούνται με το 25 (ή αλλιώς είναι πολλαπλάσιο του 25).Π.χ.: ο αριθμός 3.875 διαιρείται ακριβώς με το 25, γιατί το 75 (τα δύο τελευταία του ψηφία) διαιρείται με το 25.ΕξασκήσουΚριτήρια Διαιρετότητας - ΕΚΠ - ΜΚΔ