Πολιτιστικός χάρτης της Ελλάδας
Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία & μουσεία της Ελλάδας.
_χάρτης_Ελλάδας.pngH Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού (ΕΜΕ) είναι ένα πρωτότυπο ηλεκτρονικό έργο με αντικείμενο τη συλλογή, καταγραφή, τεκμηρίωση, παρουσίαση και προβολή των ιστορικών δεδομένων της παρουσίας του ελληνικού πολιτισμικού στοιχείου σε όλη τη χωροχρονική του εξέλιξη. Η ΕΜΕ περιλαμβάνει κυρίως λήμματα από περιοχές που βρίσκονται εκτός των συνόρων του ελληνικού κράτους.


Το σχολείο μας στο Διαδίκτυο

Ελληνική βάση δεδομένων, ελληνικών & ξένων, ακρωνυμίων, συντομογραφιών, αρκτικόλεξων & συμβόλων.logob.jpgΟ αριθμός 112 είναι ο μόνος αριθμός έκτακτης ανάγκης (ασθενοφόρο, πυροσβεστική ή αστυνομία) που ισχύει σε κάθε γωνιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αυτή τη στιγμή τα κράτη μέλη της Ε.Ε. είναι 27: η Αυστρία, το Βέλγιο, η Βουλγαρία, Γαλλία, η Γερμανία, η Δανία, η Ελλάδα, η Εσθονία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιρλανδία, η Ισπανία, η Ιταλία, οι Κάτω Χώρες, η Κύπρος, η Λετονία, η Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, η Μάλτα, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Ρουμανία, η Σλοβακία, η Σλοβενία, η Σουηδία, η Τσεχική Δημοκρατία και η Φινλανδία.
external image %CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C%CF%82%20%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B8%CE%BC%CF%8C%CF%82%20%CE%88%CE%BA%CF%84%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%91%CE%BD%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CE%B7%CF%82%20112.jpgΜουσεία στο διαδίκτυο
Κατάλογοι μουσείων, αρχαιολογικών χώρων & μνημείων.
museum_map_symbol.png
Μεταφράστε κείμενα, ιστοσελίδες & έγγραφα.
google-translate.png