Κατοικία
glwssa_enotita2.png
Με τι θα ασχοληθούμε:
 • Πώς περιγράφουμε ένα κτίσμα
 • Ποιος είναι ο ρόλος του επιθέτου σε ένα περιγραφικό κείμενο
 • Ποιες λέξεις ή φράσεις δηλώνουν τόπο
 • Με τις αγγελίες
 • Με τις ελλειπτικές προτάσεις
 • Με τα αριθμητικά επίθετα / αριθμητικά ουσιαστικά
 • Με τις συντομογραφίες και τα αρκτικόλεξα
 • Με την κλίση των θηλυκών ουσιαστικών σε -η και -ος


Κείμενα
 1. Το σπίτι μου (ποίημα)
 2. Το σπίτι του ποιητή Καβάφη
 3. Μικρές αγγελίες
 4. Κύριε, μας ενοχλείτε


Βιβλίο μαθητή (α΄ τεύχος - ενότητα 2)
Τετράδιο εργασιών (α΄ τεύχος - ενότητα 2)

Αριθμητικά
Θηλυκά ουσιαστικά σε -η (-εις) & -ος
Επιρρήματα